Nawozy rolnicze

SIARKOMIX G ® - NAJLEPSZY SIARCZAN WAPNNIA GRANULOWANY

10 podstawowych argumentów, które potwierdzają najwyższą jakość produktu.


skuteczność, efektywność, wydajność
reaktywność, rozpuszczalność i przyswajalność - 100%
wyjątkowa czystość chemiczna
bogate źródło siarki i wapnia
odpowiednia mobilność w profilu glebowym
bardzo wysoka odporność na wypłukiwanie
zdecydowanie mniejsza dawka gwarantująca skuteczność i oszczędności
powtarzalność produktu i całoroczna dostępność w największej sieci dystrybucji
gwarancja bezpiecznego całorocznego przechowywania produktu

SIARKOMIX G® SIARCZAN WAPNIA GRANULOWANY


SO3 - min. 45% wilgotność - < 3%
CaO - min. 30%

Nawóz siarczan wapnia - CaSO4 - 2H2O
Nawóz przeznaczony jest do nawożenia wszystkich rodzajów roślin w uprawach polowych, sadowniczych, ogrodniczych, użytków zielonych. Siarkomix G ® należy stosować pod zboża, rośliny oleiste, krzyżowe, okopowe, a szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę tj.: rzepak, kukurydza, gorczyca, lucerna, burak cukrowy, trawy.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Pierwszy w Polsce siarczan wapnia granulowany. Nawóz w formie siarczanowej o bardzo wysokiej przyswajalności. Wysoka rozpuszczalność gwarantuje odpowiednią
mobilność siarki i wapnia w profilu glebowym. Postać siarczanowa nawozu zapewnia wysoki stopień łączenia i utrzymywania się w strukturze glebowej.
Dzięki temu nawóz jest odporny na wypłukiwanie, a więc zapewnia stały dostęp roślinom do siarki i wapnia.

GŁÓWNE ZALETY


- źródło ważnych marko i mikroskładników
- odpowiednie odżywienie łatwo przyswajalną siarką i wapniem
- prawidłowa synteza tłuszczów w roślinach oleistych, szczególnie w rzepaku
- wzrost zawartości węglowodanów w uprawach
- obniżenie poziomu azotanów, wzrost zawartości białka
- optymalna gospodarka azotem, blokowanie metali ciężkich m.in.: kadm, ołów
- prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz komórkowego
- większa odporność roślin na przemarzanie i susze oraz patogeny i grzyby
- reguluje kwasowość pH gleby
- efektywnie podnosi wielkość i jakość plonów
- nie zakwasza w odróżnienie od pozostałych nawozów siarkowych przy jednoczesnym dostarczaniu
odpowiednich dawek siarki
- wyrównana i stabilna granula gwarantuje prosty i równomierny wysiew

ZASTOSOWANIE I TERMINY WYSIEWU


- uprawy polowe: stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych,
najlepiej na ściernisko w okresie jesiennym jak również wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin.
Zaleca się wymieszanie z warstwą orną gleby na głębokość ok. 20cm. W nawożeniu dodatkowym można stosować pogłównie.
- sadownictwo i warzywnictwo: ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy
terminy powinny być ustalane indywidualnie dla konkretnej grupy upraw.
Tradycyjnie przedsiewnie, wczesną wiosną, międzyrzędowo, jesienią po zbiorach. - użytki zielone: pogłównie wczesną wiosną lub jesienią.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba można stosować między zbiorami.

WIELKOŚĆ DAWEK


Wielkość dawki należy ustalić indywidualnie na podstawie obecnego poziomu siarki oraz poziomu zapotrzebowania konkretnej uprawy na siarkę (SO3).


DOSTĘPNE OPAKOWANIA


- Siarkomix G ® - granulowany

Dostępne opakowanie:
- worek 50 kg
- big bag 500 kg

WAŻNE INFORMACJE

Straty siarki z gleby są bardzo zróżnicowane i z reguły duże. Z plonem roślin wynoszone jest od 20kg do 80kg S z hektara.
Wymyciu z gleby ulega 30kg do 50kg, a z gleb intensywnie nawożonych do 80kg S.

Siarka należy do pierwiastków szczególnie ruchliwych czyli bardzo szybko ulega wypłukaniu. Najmniej siarki zawierają gleb
lekkie o niskiej zawartości próchnicy. Obecnie ubogich w siarkę jest ponad 70% naszych gleb.

Doświadczenie wskazuje, że bezpieczne i bardziej efektywne jest dzielenie dawki nawozów siarkowych, tak aby jednorazowo stosować
nie więcej jak połowę zalecanych dawek, a zabieg powtarzać regularnie.

Siarkomix G należy stosować pod zboża, rośliny oleiste, krzyżowe, okopowe, a w szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę
tj. : rzepak, kukurydza, gorczyca, lucerna, burak cukrowy, trawy.


DOKUMENTY DO POBRANIA